Kancelaria podatkowa

Adam Piotr Turek

 

ul. bpa Wł. Bandurskiego 32A

05-120 Legionowo

tel. 606 612 079

at.kancelariapodatkowa@gmail.com 

Kancelaria oferuje usługi w zakresie:

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,

– pomoc przy rejestracji firmy,

– prowadzenie ewidencji ryczałtowych,

– prowadzenie ksiąg handlowych,

– prowadzenie rejestrów VAT,

– sporządzanie deklaracji podatkowych oraz zeznań rocznych,

– obsługa kadrowo – płacowa,

– sporządzanie dokumentacji ZUS,

– sporządzanie pism oraz wniosków w sprawach podatkowych,

– reprezentowanie podatnika w prowadzonych postępowaniach podatkowych,

– sporządzanie podań, wniosków, zażaleń, odwołań, skarg, itp.