Kancelaria podatkowa

Adam Piotr Turek

 

ul. bpa Wł. Bandurskiego 32A

05-120 Legionowo

tel. 606 612 079

at.kancelariapodatkowa@gmail.com 

Zasady współpracy

Podstawą współpracy z moją kancelarią jest pisemna umowa zawarta z klientem oraz udzielone mi pełnomocnictwo do reprezentowania przed Urzędem Skarbowym oraz ZUS, a także pełnomocnictwo dla wysyłania deklaracji drogą elektroniczną.

Do obowiązków klienta należy rzetelne dokumentowanie sprzedaży i gromadzenie dokumentów zakupowych, a następnie po zakończeniu miesiąca dostarczenie kompletnej dokumentacji do kancelarii w terminie wynikającym z ww. umowy.

Po zaksięgowaniu dokumentów za dany miesiąc sporządzone są wydruki ksiąg i ewidencji, a następnie sporządzam deklaracje i wysyłam je do Urzędu Skarbowego oraz ZUS drogą elektroniczną. Klient otrzymuje drogą mailową kwoty należnych podatków za dany okres rozliczeniowy.

Za usługę wystawiam fakturę VAT, która stanowi koszt klienta.

Dokumentacja księgowo-podatkowa klienta przechowywana jest w siedzibie mojej kancelarii, a po zamknięciu roku podatkowego przekazywana jest właścicielowi.

Na podstawie udzielonych mi pełnomocnictw przejmuję wszelkie kontakty z urzędami skarbowymi oraz ZUS, także w toku czynności kontrolnych czy sprawdzających.

Gwarantuję pełną poufność przekazywanych informacji.